EINDHOVEN - Brabanders hebben goede kennis

over antibioticaresistentie

 

Uit onderzoek van de drie Brabantse GGD’en blijkt dat Brabanders goed op de hoogte zijn

over het gebruik van antibiotica. Eén op de vijf Brabanders is dit jaar begonnen met een

antibioticakuur. 96% van de Brabanders die is begonnen met een kuur, maakt deze ook af.

Daarnaast blijken de bijna 11.000 ondervraagde Brabanders veel kennis te hebben over

antibioticaresistentie. Zo weet 94% dat er bacteriën bestaan die ongevoelig zijn voor

antibiotica en weet 89% dat iedereen resistente bacteriën bij zich kan dragen.

 

41% van de respondenten weet niet dat antibiotica geen virussen maar bacteriën doden. Bij een

virusinfectie heeft het dan ook geen zin om een antibioticakuur te gebruiken. Ook is minder bekend

hoe resistente bacteriën worden overgedragen en hoe antibioticaresistentie voorkomen kan worden.

Met de rest van de kennis over antibioticagebruik zit het wel goed, de meeste respondenten wisten dat

je een kuur niet mag stoppen als je je beter voelt, dat een kuur niet werkt bij griep of verkoudheid en

dat alleen een arts kan beoordelen of je antibiotica nodig hebt.

 

Wat is antibioticaresistentie?

Als bacteriën een infectie veroorzaken, kunnen mensen en dieren daar ziek van worden. Soms zijn

antibiotica nodig om zo'n infectie te bestrijden. Maar bij teveel of onjuist gebruik van antibiotica gaan

de bacteriën 'wennen' aan het middel en heeft het geen effect meer. Daardoor zijn infecties in de

toekomst minder goed te bestrijden. Eenvoudig te behandelen ziektes, zoals blaasontsteking of

genezing van een knieoperatie, kunnen dan levensbedreigend worden. Wilt u meer weten over

antibiotica resistentie? Ga naar www.daarwordtiedereenbetervan.nl.

 

Filmfestival ‘Bacteriën in Beeld; wat als antibiotica niet meer werken’

Op zondag 18 november is het European Antibiotic Awareness Day, de afsluiting van de Antibiotic

Awareness Week. In deze week wordt op allerlei manieren aandacht besteed aan het groeiende

probleem van antibiotica resistentie. Om dit onderwerp toegankelijk te maken voor een breed publiek

organiseren het regionale zorgnetwerk antibioticaresistentie Noord-Brabant, het Gelders

Antibioticaresistentie en Infectiepreventie Netwerk (GAIN) en het Limburgs Infectiepreventie en ABR

Zorgnetwerk (LINK) in samenwerking met filmhuis Natlab in Eindhoven op 18 november het

filmfestival ‘Bacteriën in Beeld; wat als antibiotica niet meer werken’.

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten