NIEUWE FIETSROUTE DOOR DE SITTERLAAN

 

 

Op 26 september werden wij als klankbordgroep verrast door onderstaand artikel in het Eindhovens Dagblad:

 

Nieuwe fietsroute in Veldhoven-West niet via Vogelzangpark, maar De Sitterlaan

VELDHOVEN - De nieuwe fietsverbinding tussen nieuwbouwwijk Zilverackers en het Citycentrum in Veldhoven loopt straks niet door het Vogelzangpark, maar via de De Sitterlaan.

Ad de Koning  Bron: ED

Dat hebben burgemeester en wethouders na uitvoerig onderzoek besloten. Een fietspad door het wandelpark was lange tijd een van de opties voor de nieuwe fietsroute. Maar de voorkeur gaat nu definitief uit naar een fietsverbinding via de De Sitterlaan, een straat die parallel aan het park tussen de Sondervick en Sterrenlaan loopt.

  

Varianten onderzocht

De gemeente liet een extern bureau eerder vier mogelijke varianten onderzoeken, waarvan er twee in de ogen van de gemeente al snel afvielen. De varianten via de De Sitterlaan en het Vogelzangpark bleven over. De klankbordgroep die ook bij de planvorming betrokken is, droeg later nog een variant aan die de Oortlaan loopt. Die bleek volgens de gemeente bij nader inzien ‘niet realistisch’ omdat fietsers daardoor te ver zouden moeten omfietsen.

In de klankbordgroep zaten vertegenwoordigers van wijkplatform ’t Look, Stichting Ons Zonderwijk, Veldhoven Samen Verkeersveilig, de Fietsersbond en de politie. Omdat er vanwege corona eerder geen inloopbijeenkomst kon worden gehouden, werd een online enquête opgezet om te peilen welke variant de voorkeur heeft.

 

Ruime meerderheid

Uit die enquête, die door 999 mensen is ingevuld, kwam naar voren dat een ruime meerderheid de route via de De Sitterlaan als beste optie zag. De huidige coalitiepartijen spraken dit voorjaar overigens ook al in hun ‘regeerakkoord’ af dat deze variant de voorkeur heeft.

Om de nieuwe verbinding aan te kunnen leggen moeten in elk geval de De Sitterlaan en Saturnus opnieuw worden ingericht. Daarnaast moet er op de Sondervick tussen Saturnus en Antwerpsebaan een fietsaansluiting worden gemaakt op de beoogde rotonde bij de Sondervick/Antwerpsebaan. Hoe die herinrichting er precies uit gaat zien, moet nog nader worden uitgewerkt. Daarbij worden volgens de gemeente ook buurtbewoners betrokken. De herinrichting gaat zo’n 2,7 miljoen euro kosten.