FIETSPAD VOGELZANGPARK / SITTERLAAN

Ingezonden brief.

 

Fietsroute Zonderwijk.

 

Als bewoner en direct betrokkene van Zonderwijk, wil ik ook wat zeggen over de artikelen die nu vaker in deze krant verschijnen over de fietsroute.

Ik ben betrokken geweest bij de werkgroep. Maar wil graag benadrukken, dat ik hier op persoonlijke titel opmerkingen plaats en niet namens een werkgroep.

Wat mij vooral opvalt, is dat de meest logische vervolgvraag over het budget totaal ontbreekt.

Nl. En Wat Kost Het Fietspad Als Het Door Het Park Loopt.

Ons is verteld, dat beide trajecten ongeveer evenveel kosten. Daarover staat niets in de krant.

Want u denkt toch niet dat een fietspad door het park gratis is. Alle mooie grote bomen die, inclusief de wortels en stronken gekapt en verwijderd moeten worden, zodat men de grond goed kan egaliseren, omdat anders het fietspad gaat verzakken. Het asfalt. Verlichting die van de vroege herfst tot het late voorjaar in de avonduren en de nacht brand. Tegen de huidige energietarieven zal dat een behoorlijke, jaarlijks terugkerende kostenpost zijn.

Er moeten oversteekplaatsen gemaakt worden bij alle ingangen van het park, voor de voetgangers die het park intensief gebruiken. Want je moet als wandelaar Natuurlijk Verkeers Veilig kunnen oversteken, om gebruik te kunnen blijven maken van het park. En wat te denken van de elektrische scooters, die geparkeerd gaan worden op het fietspad.

Dan heb je 300 meter snelfietspad voor bijna 3 miljoen, en kom je aan de Bosschebaan, waar het fietspad een en al hobbel is door de boomwortels die omhoog komen. Gaan we die bomen ook allemaal kappen ?

Ik ben het volledig eens met de gemeente dat fietsers de kortste en gemakkelijkste weg nemen van punt A naar B.

Volgens mij is dat:

  1. voor mensen die vanuit de Zilverackers naar bv. ASML , het Ziekenhuis of de High Tech Campus gaan, de route over het nu al bestaande fietspad door hun wijk, langs het Sondervickcollege en via de Pegbroekenlaan naar de Kempenbaan. Niet via Zonderwijk.
  2. Voor de mensen die naar Eindhoven centrum en/of Airport of Forums moeten om te werken, is de Oersebaan en/of Heerbaan de meest rechtstreekse route. Je rijdt naar het hart van Eindhoven. Langs de al bestaande wegen en fietspaden. Zonder extra kosten. Niet via Zonderwijk.

We hebben meerdere malen gevraagd om verkeerstellingen. Want Meten is Weten. Nu gaat men uit van aannames en verwachtingen van aantallen fietsers, die volgens mij zwaar overdreven zijn. Maar het kan nog.

Om een goed en dubbel fietspad aan te leggen voor fietsers, scooters, en ook veilig voor wandelaars is het park gewoon te smal. Je hebt dan alleen nog een groenstrook.

Waarom een kapitaal uitgeven, en een straat of park aanpassen als het helemaal niet nodig is.

En waarom is de Sitterlaan niet veilig voor fietsers?

Waarom is er dan de afgelopen 50 jaar geen enkel gemeenteraadslid, of voormalige Wethouder opgestaan, die aktie ondernomen heeft tegen die volgens hen onveilige situatie. Ik heb daar zelf gefietst, en heb er ook onze kinderen naar school laten fietsen, met als enige veiligheid de waarschuwing, dat ze op de terugweg goed moesten uitkijken. Want verkeer van rechts heeft voorrang. Ben ik dan onverantwoord bezig ben geweest??

Waarom met 3 miljoen niet iets beters gedaan dan tweespalt zaaien. Bv. aan de kant van de Sondervick een bewegingstuin maken voor jong en oud, voor ontspanning van alle gespannen spieren.

Met een bankje hier en daar, en waar ook alle mensen van Zilverackers heel welkom zijn. Kunnen ze alvast een begin maken met de inburgering in ons dorp. En dan kunnen we praten  over ons huidige gemeentebestuur, dat het niet alleen belangrijk vind om de mening te vragen van de inwoners van een wijk, maar ook handelt naar die mening.

A.Scheepens ,al 50 jaar bewoner van Zonderwijk.