SNELFIETSPAD PARK VOGELZANG: REACTIE STICHTING ONS ZONDERWIJK

Geachte heren van Zoelen en Konings,

 Naar aanleiding van de uitwerking van de online vergadering eind maart, willen we graag alvast onze mening geven op de uitwerking van de online vergadering en de conclusies die door bureau Kragten  in het rapport zijn getrokken. Dan weet u welke mening wij zijn toegedaan en wat we als discussiepunt naar voren willen brengen.

 

We hebben als vertegenwoordigers van Zonderwijk grote moeite met de conclusie dat de parkroute de voorkeur heeft en de beste optie is. Met als 2e optie de Sitterlaan. Wij vinden dat een uiterst onwenselijke situatie.  Vooral ook vanuit het oogpunt van veiligheid voor de gebruikers van het Park Vogelzang.  Spelende kinderen lopen in het park dan gevaar en zelfs een aan een katrollijn aangelijnde hond uitlaten, wordt dan gevaarlijk.

 

Wij denken dat er grote weerstand vanuit de wijken 't Look en Zonderwijk zal zijn tegen deze variant. Zeker ook gezien het feit dat er wegens de kosten niet voor een vrijliggend fietspad gekozen zal gaan worden. Dat is ook niet haalbaar gezien de weinige ruimte die er in het park is. 

Ook het fietspad tegen de tuinen van de woningen aan de Sitterlaan is volgens ons niet haalbaar in verband met de weinige ruimte. Er zouden dan weer bomen en struiken gerooid moeten worden.

De Sitterlaan is evt. met een paar kleine aanpassingen (voorrangsborden op de kruisingen met de zijstraten) volgens ons nog wel geschikt te maken om het fietsverkeer richting Citycentrum en naar Eindhoven te leiden.

Voor dat fietsverkeer zou dan bij de nieuwe rotonde aan de Sondervick een stukje van de al bestaande fietspad over de Sondervick  dubbel gemaakt moeten worden. Op dit moment wordt daar ook al heel veel aan de linkerkant van de weg gefietst door verkeer dat Zonderwijk in wil, omdat ze anders 2 x moeten oversteken op 50 mtr.

Verder de ingang van het park op Sondervick en aan de Bossebaan met b.v. poortjes afsluiten. Aan de Neptunus is al een ingang voor rollators en wandelwagens. Dit pad loopt eerst weer een stukje richting Sondervick, zodat het optisch lijkt alsof je weer terug rijdt en dus minder snel gaat. De ingang voor rolstoelers en rollators van het park bij de Bossebaan zou dan opzij van het electriciteitshuis kunnen komen.

De ruimte aan de Sondervick tussen de bomen zou opgevuld kunnen worden met houten dwarsbalken, zoals nu ook al bij het speelveldje richting Bossebaan is gedaan  en met struiken ( bv. vlinderstruiken, hazelaar (voor de eekhoorntjes) en/of  bessenstruiken). Dat is goed voor de bio diversiteit. Het zal insecten en vogels lokken.

 

U en Bureau Kragten  gaan ervan uit, dat de Antwerpsebaan de meest gebruikte en directe route naar werk/stad /Citycentrum zal zijn.

Maar volgens ons het kan zomaar zijn dat de route Roskam/ Oortlaan / Citycentrum veel gerichter zal blijken te zijn. Deze zou voor alle belanghebbenden veel minder belastend zijn.

 

 

En voor werknemers van ASML , MMC en High Techt Campus is het directer om het nu al bestaande nieuwe fietspad in hun wijk te nemen en dan via Kempencampus en Pegbroekenlaan over de Kempenbaan naar ASML en MMC te fietsen. Van daaruit zal het verkeer naar de High Tech Campus, op de OL Vrouwendijk linksaf slaan en een stukje door de Hanevoet en via het fietspad langs de Dommel naar Eindhoven fietsen, dan de fietsbrug over en ze staan midden op de Campus.  Dat is even snel als met de auto. Dus die mensen komen niet eens onze kant uit.

Het lijkt ons heel onwenselijk, om met zoveel nog niet bekende  variabelen, grote aanpassingen in het Park of de Sitterlaan  te doen, waar we straks mee blijven zitten, ook als ze niet nodig blijken te zijn.

U gaf aan de vergadering van 29 april uit te stellen tot 25 mei om nog andere varianten door te laten rekenen en we hopen van harte dat u zult kijken naar de variant Roskam/Oortlaan.

Dus wij pleiten ten zeerste voor de route Roskam / Oortlaan als 1e optie.

Met de Sitterlaan als 2e  variant.

We vinden het prima als u onze mening alvast deelt met de overige deelnemers.