ENQUETE FIETSPAD VOGELZANGPARK/SITTERLAAN??  

Oproep wijkplatforms tot deelname gemeentelijke enquête

Veldhoven- Door steeds strengere coronamaatregelen heeft de gemeente Veldhoven besloten de inloopavond over de fietsverbinding Zilverackers-Citycentrum af te gelasten. Deze beslissing ontneemt de twee betrokken wijkplatforms (’t Look en Zonderwijk) de mogelijkheid om aan de meningsvorming bij te dragen. Zij begrijpen het gemeentelijk besluit en roepen alle betrokken inwoners op de resterende samenspraakmogelijkheid te benutten.

 

De gemeente wil het draagvlak onder de inwoners in kaart te brengen door in de eerste twee weken van december 900 betrokken inwoners een informatieve brief te sturen. In die brief een uitnodiging tot deelname aan een online-enquête over de fietsverbinding Zilverackers-Citycentrum.  Zo kan een goed beeld ontstaan van de mening van de inwoners.

 

Twee mogelijkheden

Zilverackers is aangesloten op het Sondervick. Van daaruit bieden twee routes de aansluiting op de Sterrenlaan en daarmee de aansluiting op het Citycentrum. De korte route met een breed fietspad, met rood asfalt en verlicht, leidt door het Vogelzangpark. Deze route heeft ingrijpende gevolgen voor het aanzien en de veiligheid van het park, dat recent nog grondig is heringericht en kost veel geld.

De langere route vormt een kleine lus over de bestaande straten van de Saturnus en de Sitterlaan.  Deze route kan zonder veel kosten worden gerealiseerd als er niet meteen een fietsstraat met medegebruik van de auto van wordt gemaakt. De enquête vraagt de deelnemer naar zijn of haar voorkeur: dwars door het park of over de twee andere wegen.

 

Pijnpunten

Fietsers nemen het liefst de kortste route, in dat opzicht ligt optie dwars door het park voor de hand. De direct omwonenden van het Vogelzangpark zijn al langer in discussie met de gemeente over het huidige, vaak onveilige, gebruik van het smalle voetgangers pad als fietsroute. Zij vrezen de bredere ontsluiting, die een enorme toename van het (gemotoriseerd) fietsverkeer met zich mee zal brengen. Zij maken zich evenzeer zorgen over de veiligheid voor de overige gebruikers van het park. Een petitie die zich uitspreekt tegen het opofferen van het groen in het park, werd een kleine 400 keer ondertekend.

 

Samenspraak

Doordat de inloopavond niet doorgaat, zijn de samenspraakmogelijkheden tot een minimum beperkt. De burger kan zich alleen maar uitspreken in de enquête. Om een gefundeerde keuze te kunnen maken uit de twee routes heeft de gemeente de volgende informatiebronnen in voorbereiding: een site, een informatiebrief met daarin de oproep mee te doen aan de enquête, en informatie in het Veldhovens Weekblad. Wanneer deze informatiebronnen beschikbaar zijn is nog niet bekend.

De wijkplatforms roepen alle betrokken burgers op hun stem te laten horen in de enquête.