UITNODIGING STARTBIJEENKOMST KERKENVISIE VELDHOVEN

In februari 2021 heeft de gemeente Veldhoven op verzoek van de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) en Erfgoedhuis besloten om een kerkenvisie op te laten stellen. Hiervoor is subsidie aangevraagd en toegekend. Monumentenhuis Brabant is gevraagd om de kerkenvisie op te stellen. Een kerkenvisie stelt kerkeigenaren, gemeente en betrokkenen in staat om vooraf na te denken over veranderend gebruik van kerkgebouwen (inclusief begraafplaatsen en kapellen). Dit betreft zowel de buitenkant van het gebouw als het gebruik.

 

Uitnodiging

Graag nodig ik u uit voor de startbijeenkomst Kerkenvisie Veldhoven. U bent van harte welkom op donderdag 29 september 2022 in de Lindenzaal in Theater De Schalm. We beginnen om 19.30 uur.

 

Programma

  • Opening door wethouder Jeroen Rooijakkers
  • Gesprek aanleiding opstellen Kerkenvisie: petitie
  • Introductie Kerkenvisie Veldhoven
  • Visie r.k. parochiebestuur
  • Visie kerkbestuur Immanuelkerk
  • Vervolg proces opstellen kerkenvisie

 

Bij elk onderdeel is er gelegenheid om vragen te stellen en voor discussie.

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via www.veldhoven.nl/aanmelden. Of bellen naar het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 040 en uw naam, het aantal personen en uw e-mailadres (als u het verslag wilt ontvangen) doorgeven.

 

Met vriendelijke groet,

Jeroen Rooijakkers

Wethouder Monumentenzorg