ERFGOEDHUIS VELDHOVEN NIEUWSBRIEF DECEMBER 2022

Het Erfgoedhuis als bezige bij

In alle bescheidenheid kunnen we stellen dat we in ons korte bestaan vanaf 1 mei 2021 al heel wat initiatieven hebben ontplooid. Tijdens de ledenvergadering van 22 september werden die nog eens op een rijtje gezet. In deze nieuwsbrief een greep uit onze activiteitenlijst in willekeurige volgorde.

Lessen WOII

Op de Veldhovense basisscholen en het mbo geeft de Vereniging Erfgoedhuis Veldhoven lessen over de Tweede Wereldoorlog. De lessen worden afgesloten met het maken van gedichten. Onlangs zijn er gedichten van de jongeren voorgelezen bij de herdenking van 17 september. 

Overleg

Elke drie maanden overleggen enkele leden van het Erfgoedhuis met een beleidsmedewerkster van de gemeente Veldhoven, een archeoloog en een afvaardiging van Museum ’t Oude Slot. Het is met name belangrijk om medeverantwoordelijk te zijn voor het meedenken over de nieuwe Omgevingswet en de Archiefwet.

Digitale beeldbank

Onze vrijwilligers werken hard aan het tot stand brengen van een digitale beeldbank die door iedereen kan worden geraadpleegd. In het verlengde daarvan scannen we het volledige fotoarchief van de gemeente. Inmiddels hebben we een kleine 30.000 afbeeldingen gescand.

Verbonden levenslopen

Met hulp van vijf vrijwilligers doen we een onderzoek naar de bevolking van de Veldhovense kerkdorpen in de periode 1780 tot 1881.

Wegwijs in Veldhoven

We werken aan een straatnamenboek met de titel ‘Wegwijs in Veldhoven’. Het verschijnt in november 2023.

Geheimen van V'hoven

Op de site ‘Geheimen van Veldhoven’ onthullen we de geheimen van ruim 180 plekken op 11 interactieve (route-)kaarten met veel informatie, historische foto’s, video’s, geluidsfragmenten en muziek. Door de verschillende thema’s is er voor iedereen een route die past. Dus kies een thema en ga op pad!

Historische geografie

We spitten ook het kadaster van de gemeente Veldhoven uit en zetten een historisch overzicht van percelen op waarin iedere geïnteresseerde de geschiedenis van een bepaald perceel kan terugvinden.

Mondelinge bronnen

Vrijwilligers houden interviews met inwoners ‘op leeftijd’ en schrijven hun levensverhaal op. Dertig mensen staan op de lijst om te worden geïnterviewd. 

Archeologie en monumenten

Een aantal leden heeft een werkgroep opgestart die zich gaat bekommeren om de Veldhovense archeologie en de monumenten die Veldhoven rijk is.

Kerkenvisie

Veldhoven moet werk gaan maken van een gemeentelijke brede visie op de toekomst van de kerken. Hiervoor huurde de gemeente het Monumentenhuis in om samen met de KBO, het Erfgoedhuis Veldhoven, de gemeente en de kerkbesturen Veldhoven een visie op te gaan stellen.

Activiteiten

Daarnaast leverden we bijdragen aan allerlei activiteiten in de gemeente, zoals de organisatie van de viering van 100 jaar gemeente Veldhoven, de tentoonstelling ‘100 jaar Veldhoven’ in Museum ’t Oude Slot, de fietstocht van het IVN langs groene monumenten en de Open Monumentendag 2022. Bovendien hebben we in ons korte bestaan het succesvolle boek ‘Veldhoven 100, van Kempische plattelandsgemeente naar Hightech region’ uitgebracht en hebben we in het Veldhovens Weekblad een artikelenreeks verzorgd over 100 jaar Veldhoven. Maandelijks verschijnt in ‘Thuis in Veldhoven’ van onze hand de rubriek ‘Veldhoven onthuld’.

Het moge duidelijk zijn dat we ons zonder veel overdrijving kunnen betitelen als een bezige bij. Om op vele fronten aan de weg te blijven timmeren, zit de bij altijd om meer handjes verlegen. Dus...

Gelukkig weten veel mensen en instanties onze inzet en onze taak als hoeder van het Veldhovens Erfgoed te waarderen en dragen ze vol vertrouwen Veldhovense schatten aan ons over. Onlangs ontvingen we van Seniorenbelangen KBO Meerveldhoven zo’n kostbare schat: een volledig bestand van krantenknipsels over Veldhoven van 1 januari 1968 t/m april 1997. 
En natuurlijk blijven we op zoek naar meer schatten. Dus wie brengt ons de volgende?

Onze heemkamer

Onze heemkamer is geopend op dinsdagavond van 18:00 tot 19:30 uur en op donderdagochtend van 10:30 tot 12:00 uur. Wij verwelkomen jullie graag met een kop koffie of thee.

Erfgoedhuis Veldhoven

Samen de geschiedenis van heel Veldhoven levend houden met onder meer lezingen, cursussen en excursies. En met onze heemkamer, waar allerlei informatie is verzameld.

Heemkamer

Bibliotheek Veldhoven, 1e verdieping
Meiveld 2, 5501 KA Veldhoven
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.