• Foto 1 homepage slider
  • Foto 2 homepage slider

Algemene info

Stichting “Ons Zonderwijk” gevestigd in de gemeente Veldhoven staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant te Eindhoven onder dossiernummer 17264569.

De stichting is (op initiatief van Johan Couwenberg, toenmalig voorzitter wijkplatform Zonderwijk, in het leven geroepen mede ter ondersteuning van haar doelstelling: belangenbehartiging van alle Zonderwijkers met oog voor overige belangen) opgericht bij akte van oprichting en vaststelling statuten op 16 oktober 2009. De statuten zijn bij akte geactualiseerd op 10 juni 2014 (RSIN nummer 821368369).

 

 

De stichting heeft als doel:

1. Het stimuleren van zaken die in het belang zijn van de leefbaarheid in Zonderwijk.

2. De gemeenschaps- en samenwerkingsgedachte bij de inwoners van wijk Zonderwijk te Veldhoven te bevorderen en verbreiden.

3. Het vergemakkelijken en het bevorderen van het contact met de gemeentelijke overheid en andere overheids- of particuliere instellingen.

4. Het direct of indirect bevorderen van initiatieven en maatregelen die aan de inwoners van Zonderwijk ten goede komen; en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

 

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

1. Het uitoefenen van een klankbordfunctie voor de inwoners van de wijk Zonderwijk.

2. Het uitoefenen van een overleg- en adviesfunctie voor de inwoners, organisaties, stichtingen en/of verenigingen van Zonderwijk.

3. Het voeren van besprekingen met gemeente en/of overheidsinstanties met als doel tijdig geïnformeerd te worden en daadwerkelijk in een vroeg stadium betrokken te worden bij beleidsvoorbereidingen van de gemeente Veldhoven betreffende de wijk: Zonderwijk.

4. Het op verzoek ondersteunen van initiatieven van verenigingen en/of stichtingen, instellingen of inwoners in Zonderwijk.

5. Het, al dan niet middels werkgroepen, ondernemen van activiteiten of treffen van maatregelen die Zonderwijk ten goede komen.

6. Het geven, of laten geven, van voorlichting over zaken die de gemeenschap in wijk Zonderwijk in Veldhoven raken.

7. Het informeren van de inwoners van Zonderwijk onder meer door middel van een wijkblad, een website en het periodiek houden van themabijeenkomsten.

 

 

Opbouw stichting:

 

• Wijkblad “OnsZonderwijk”

• Website www.onszonderwijk.nl

• Wijkambassadeurs

• Vertegenwoordiging in Zorgnetwerk ’t Look-Zonderwijk

• Coördinatie Kerstmarkt Zonderwijk

• Ad-hoc initiëren/begeleiden/verzelfstandigen van activiteiten

 

Na aanname van de nota Samenspraak in 2013, waarin de Gemeente heeft aangegeven om in de toekomst meer terughoudend op te treden en te gaan werken op basis van thema’s met wisselende gesprekspartners, hebben de vertegenwoordigers van Wijkplatform Zonderwijk en Stichting “Ons Zonderwijk” besloten te fuseren onder de paraplu van de Stichting, om op die manier beter in te kunnen haken op de nieuwe werkwijze van de Gemeente.

De gebruikelijke bijeenkomsten zullen grotendeels vervangen worden door themabijeenkomsten, waarbij het de bedoeling is, de inwoners van Zonderwijk actief te betrekken bij het aandragen en gezamenlijk uitwerken van deze thema’s.

Deze thema’s kunnen betrekking hebben op de Gemeente, de politie, de woningstichting, maar ook een geheel andere strekking hebben.

 

 

Bestuur stichting “Ons Zonderwijk”

 

Voorzitter:

Roel Akkerman

 

Secretaris:

Trudi Schoenmakers

 

Penningmeester:

Annie Scheepens

Telefoonnummer: 040 254 07 17

 

Bestuurslid:

Charlotte van Beek

 

Bestuurslid:

Jan Schoenmakers

   

Bestuurslid: 

Jan Veenkant

 

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

website : www.onszonderwijk.nl

Rabobank : NL21 RABO 01537277 99

 

Door haar wijkindeling, bestaande uit 16 blokken, verwacht onze stichting dat een ieder haar maximaal informeert over zaken welke meerdere personen aangaan. Vervolgens zal zij wijkbewoners maximaal informeren over Zonderwijkse aangelegenheden. Onze stichting overlegd evenals dorpsvereniging Oerle en wijkplatforms in andere wijken met wijkbeheer gemeente Veldhoven. Samenwerking vindt o.a. plaats met professionele partners zoals: gemeente, Stimulans, politie en woningstichtingen.

Stichting “Ons Zonderwijk” stelt een goede communicatie tussen alle partijen erg op prijs. Een win-win situatie door optimale samenwerking is haar motto. Daardoor kan zij als serieuze gesprekspartner functioneren en is zowel in als buiten de wijk het (Gevraagd en ongevraagd) adviesorgaan voor alle betrokken partijen. wij daar velen van u, jong en oud, actief of toekijkend.

 

Heeft u vragen of ziet u iets in uw straat of buurt dat beter kan of anders moet? Laat het ons weten, misschien kunnen we er SAMEN iets aan veranderen.

Voor afstemming over een goed idee of een gewenste straat-, buurt- of wijkactiviteit staat onze stichting altijd open.

Belangrijke contact adressen zijn terug te vinden in ons wijkblad. Veel informatie is te raadplegen via internet op gemeentepagina www.veldhoven.nl

 

Bewoners dienen zelf klachten te melden aan de diverse instanties.
Wanneer de klachtafhandeling bij herhaling onwenselijk geschiedt of betreft het bredere belangen meldt dit dan aan onze stichting.

 

Dus: stichting “Ons Zonderwijk” bewaakt de systematiek, niet de individuele klachten.

 

Omdat het de bedoeling is dat onze stichting representatief is voor de wijk, zijn wij steeds op zoek naar nieuwe enthousiaste wijkbewoners. Wij denken vooral aan de leeftijdsgroep van 20- tot 50-jarigen. Zij zijn namelijk, samen met hun kinderen, de toekomst van Zonderwijk. Uiteraard zijn ook andere geïnteresseerde inwoners van harte welkom. Ook incidentele hulp bij een van onze activiteiten is zeker van harte welkom !

Sponsoren Ons Zonderwijk

Volg ons op Social Media

Contact

Heeft u tips, vragen of nieuws?
Klik dan op onderstaande button en vul het formulier in.

Stichting Ons Zonderwijk

Roel Akkerman
De Sitterlaan 33
5505AB Veldhoven 
roelakkerman@hotmail.com