• Foto 1 homepage slider
  • Foto 2 homepage slider

Wijkvisie Zonderwijk 2013-2023

Met deze wijkvisie willen de samenstellers vastleggen welke thema’s Zonderwijkers zoal bezighouden (Eerste aanzet hiervoor was al opgestart in 2008).

De wijkvisie is samengesteld door een werkgroep bestaande uit de besturen van Stichting “Ons Zonderwijk”, wijkplatform Zonderwijk en de wijkambassadeurs. De wijkvisie wordt verder ondersteund door o.a. Stichting Zonderwijkbelangen (Ontmoetingscentrum “ ’t Tweespan”).

Tevens is deze wijkvisie o.a. voorgelegd aan professionals zijnde: Gemeente Veldhoven, Woonstichting “’thuis”, Stichting “Woonbedrijf SWS.Hhvl” en Stichting Stimulans.

En zeker niet onbelangrijk is, dat het concept van deze wijkvisie doorgesproken en afgerond is tijdens twee openbare bijeenkomsten voor alle Zonderwijkers en belanghebbende welke op 29/01 en 06/10-’14 in ontmoetingscentrum “ ’t Tweespan” georganiseerd zijn.

Integratie wijkplatform Zonderwijk met Stichting Ons Zonderwijk

Na de aanname door het vorige college van de nota samenspraak hebben wijkplatform Zonderwijk en de stichting Ons Zonderwijk zich beraden of de tot dan toe gevolgde overlegprocedure met de inwoners van Zonderwijk en professionals in deze nieuwe situatie nog wel de best werkbare is. De conclusie was, dat met een terugtredende overheid en andere instanties tijdens de periodieke bijeenkomsten het niet erg zinvol is om op de oude voet door te gaan. Er is besloten de twee organisaties samen te voegen en verder te gaan als stichting Ons Zonderwijk (sinds 16 oktober 2009 ingeschreven bij de kamer van koophandel onder dossiernummer 17264569). 06/10-’14 zijn beide organisaties geïntegreerd.  

Nadere informatie zoals onze Statuten, etc. zijn in te zien via www.onszonderwijk.nl item “Wie is OnsZonderwijk?” (kader rechterzijde).

De periodieke vergaderingen worden vervangen door o.a. themabijeenkomsten, om op die manier beter in te kunnen haken op de door ambtenaren en politiek gewenste thematische werkwijze.

Wij hopen Zonderwijkse wensen maximaal te realiseren. Hiervoor is o.a. wel goede samenwerking, communicatie en serieuze insteek nodig. Hierbij is jullie inbreng vanzelfsprekend hard nodig. De wijkambassadeurs zullen zorgdragen dat Zonderwijkse thema’s onder de aandacht blijven met aandacht voor gewenste prioriteitsstelling en organisatie.

Om deze wijkvisie actueel te houden rekenen wij op uw inbreng via:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Wolfakkerstraat 8, 5503XB Veldhoven

Klik op link voor inzage Wijkvisie Zonderwijk 2013-2023.


Wijkvisie Zonderwijk 2000-2010

Deze wijkvisie is destijds opgesteld door de gemeente en bestaat uit een globale toekomstschets voor Veldhoven en specifiek voor de wijk Zonderwijk. Bij deze schets is gebruik gemaakt van de uitkomsten van de rapportage Dynamische Wijkanalyse Programma (cijfermatige wijkgegevens en bewonersenquête) en de daarop gebaseerde wijkanalyse waarin een beschrijving wordt gegeven van de huidige situatie in de wijk, vormgegeven in de wijkkarakteristiek en een ‘Sterkte-Zwakte’ analyse. In deze wijkvisie zijn de beleidsuitgangspunten vertaald naar de vier hoofdthema’s van Wijkbeheer. Het taakstellend kader voor de concrete activiteiten van het wijkplan is daarmee vastgelegd. Dit is een bindende leidraad voor alle betrokken partners.

 

Sponsoren Ons Zonderwijk

Volg ons op Social Media

Contact

Heeft u tips, vragen of nieuws?
Klik dan op onderstaande button en vul het formulier in.

Stichting Ons Zonderwijk

Roel Akkerman
De Sitterlaan 33
5505AB Veldhoven 
roelakkerman@hotmail.com